Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012015
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 390,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č. FVS12-0001
Fakturovaný tovar alebo služba Dovoz kameniva z lomu - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 1 776,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 25/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM
Identifikátor Faktúra č. FVS12-0002
Fakturovaný tovar alebo služba Lomový kameň - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 2 564,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.25-1/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM
Identifikátor Faktúra č.20120109
Fakturovaný tovar alebo služba Práca odborného garanta - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 950,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.101/2011
Dátum doručenia 29.03.2012
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Identifikátor Faktúra č.20120113
Fakturovaný tovar alebo služba GPS zameranie objektov (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 300,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.102/2011
Dátum doručenia 29.03.2012
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Identifikátor Faktúra č.1201005
Fakturovaný tovar alebo služba Guľatina - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 990,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.30/2012
Dátum doručenia 29.03.2012
Dodávateľ František Hruška, Rudina
Identifikátor Faktúra č.8/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Výrub stromov - MŠ
Fakturovaná suma 378,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 31/2012
Dátum doručenia 29.03.2012
Dodávateľ SEIDL, Ošetrovanie a údržba zelene, Žilina
Identifikátor Faktúra č. 0152012890
Fakturovaný tovar alebo služba Prevoz lomového kameňa v teréne - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 111,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 29/2012
Dátum doručenia 28.03.2012
Dodávateľ POD, Radoľa
Identifikátor Faktúra č.10/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 7,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 27.03.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.20120105
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 322,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.28/2012
Dátum doručenia 27.03.2012
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č. 2012006
Fakturovaný tovar alebo služba Audítorske overenie účt.závierky a úzávierky za r.2011
Fakturovaná suma 1 060,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 26.03.2012
Dodávateľ Ing.Darina Palatická, Mojmírovce (IČO: 33713961)
Identifikátor Faktúra č.7202812581
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 72,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.03.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)