Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.120055
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 815,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 16/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ HARCEK a spol., s.r.o., KNM
Identifikátor Faktúra č.2012100
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 252,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Identifikátor Faktúra č.FVS12-0006
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 3 977,76 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 18/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.12004
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 1 015,20 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.19/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č.012012890
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 199,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.20/2012
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ POD Radoľa
Identifikátor Faktúra č.6/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom
Fakturovaná suma 43,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 06.03.2012
Dodávateľ ZŠ Radoľa - Školská jedáleň (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.1/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Výkon prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Fakturovaná suma 832,32 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.15/2012
Dátum doručenia 02.03.2012
Dodávateľ Miroslav Hudec, KNM
Identifikátor Faktúra č.2012007
Fakturovaný tovar alebo služba WISKAN, verzia 4.02.01
Fakturovaná suma 33,19 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 11/2012
Dátum doručenia 02.03.2012
Dodávateľ Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Identifikátor Faktúra č. 7247428401
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 02.03.2012
Dodávateľ SPP, a.s. Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2012002
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu
Fakturovaná suma 130,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 01.03.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Identifikátor Faktúra č.OF/2012/385
Fakturovaný tovar alebo služba publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve
Fakturovaná suma 21,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka r.2011
Dátum doručenia 01.03.2012
Dodávateľ RVC Martin
Identifikátor Faktúra č.0020121354
Fakturovaný tovar alebo služba Doplatok pre KEO WIN
Fakturovaná suma 1 080,92 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.02.2012
Dodávateľ KEO, s.r.o, Záhorce (IČO: 36739464)