Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2012102
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava výkazov
Fakturovaná suma 36,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.44/2012
Dátum doručenia 24.02.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č. 7201607694
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 69,37 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.02.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2012008
Fakturovaný tovar alebo služba Inštalácia PC
Fakturovaná suma 30,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.13/2012
Dátum doručenia 22.02.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Identifikátor Faktúra č.321200126
Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 153,49 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2012
Dátum doručenia 22.02.2012
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č. 8800623814
Fakturovaný tovar alebo služba Služba verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska
Fakturovaná suma 56,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2012
Dodávateľ RTVS, s.r.o., Bratislava
Identifikátor Faktúra č.4012000652
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 195,89 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.02.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2012-006
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 1 495,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 12/2012
Dátum doručenia 14.02.2012
Dodávateľ STAVEX TOP, s.r.o., Radoľa
Identifikátor Faktúra č. 11201245
Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín 2/2012
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.10/2012
Dátum doručenia 09.02.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 37355059938
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 73,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.02.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s. (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4012000509
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu 1/2012
Fakturovaná suma 2 102,16€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.02.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. FVS12-0003
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 3 500,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.9/2012
Dátum doručenia 08.02.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.1/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 37,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 08.02.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ Radoľa (IČO: 37812777)