Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.120100053
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava bezdrôtového rozhlasu v obci
Fakturovaná suma 141,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.90/2012
Dátum doručenia 15.10.2012
Dodávateľ JD ROZHLASY SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Identifikátor Faktúra č.201293
Fakturovaný tovar alebo služba Revízia EZS
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.89/2012
Dátum doručenia 13.10.2012
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM
Identifikátor Zálohová faktúra č.8320108931
Fakturovaný tovar alebo služba Predplatné mesačníka Účtovníctvo ROPO a obcí
Fakturovaná suma 64,66 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka
Dátum doručenia 13.10.2012
Dodávateľ IURA EDITION, spol. s.r.o., Bratislava
Identifikátor Faktúra č.6743006475
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 71,46 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.10.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.0372012890
Fakturovaný tovar alebo služba Čistenie kanalizačného potrubia
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.93/2012
Dátum doručenia 11.10.2012
Dodávateľ POD Radoľa
Identifikátor Faktúra č.3121024072
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK
Fakturovaná suma 972,47 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 11.10.2012
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č. 7227639763
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.10.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.4012008770
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 516,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.10.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.33/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 35,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 09.10.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.120025
Fakturovaný tovar alebo služba Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovensko 2007-2013
Fakturovaná suma 1 000,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.10.2012
Dodávateľ Rozvojová agentúra ŽSK
Identifikátor Faktúra č.20
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Seat Inca - nemrznúca zmes
Fakturovaná suma 20,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.94/2012
Dátum doručenia 08.10.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Identifikátor Faktúra č.23/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava automobilu Fábia
Fakturovaná suma 53,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.91/2012
Dátum doručenia 05.10.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)