Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3029011443
Fakturovaný tovar alebo služba DOXX - Stravné lístky
Fakturovaná suma 1 330,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2012
Dodávateľ DOXX, s.r.o., Žilina (IČO: 36391000)
Identifikátor Faktúra č.8737050569
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 73,30 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 10.04.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s. Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.4012002090
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz konunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 443,67 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.04.2012
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3121005681
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné + stočné - Ihrisko
Fakturovaná suma 1 037,08 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 05.04.2012
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.201200107
Fakturovaný tovar alebo služba Tlač Spravodajca
Fakturovaná suma 265,15 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.40/2012
Dátum doručenia 05.04.2012
Dodávateľ TigerPrint, s.r.o, Žilina
Identifikátor Faktúra č. 13/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcom
Fakturovaná suma 38,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka
Dátum doručenia 03.04.2012
Dodávateľ ZŠ Radoľa - Školská jedáleň (IČO: 37812777)
Identifikátor Faktúra č.7237484790
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka zemného plynu
Fakturovaná suma 1 114,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 03.04.2012
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.20120077
Fakturovaný tovar alebo služba Toner HP
Fakturovaná suma 34,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.38/2012
Dátum doručenia 02.04.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Identifikátor Faktúra č.18/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Prevoz a ukladanie kameňa - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 3 188,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.35/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Identifikátor Faktúra č.19/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 120,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 36/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Identifikátor Faktúra č.3020120003
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+ochranné prac. pomôcky - Sála OcÚ
Fakturovaná suma 142,61 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.37/2012
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.2012018
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz a likvidácia odpadu VKK
Fakturovaná suma 260,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 30.03.2012
Dodávateľ Peter Janek, Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)