Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.7450113739
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 26,41 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.01.2013
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra č.2267001005
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie majetku
Fakturovaná suma 565,43 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva č. 2267001005
Dátum doručenia 28.01.2013
Dodávateľ Uniqa poisťovňa , a.s., Bratislava (IČO: 00653501)
Identifikátor Faktúra č.2/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 7,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 25.01.2013
Dodávateľ Školská jedáleň pri MŠ Radoľa (IČO: 37812564)
Identifikátor Faktúra č.139020808
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.5/2013
Dátum doručenia 24.01.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.7300505252
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 57,65 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2013
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.7412938394
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka plynu
Fakturovaná suma 1 395,17 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.01.2013
Dodávateľ SPP, a.s., Bratislava (IČO: 35815256)
Identifikátor Faktúra CEN/2538/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Vedenie účtu - cenné papiere
Fakturovaná suma 39,96 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2013
Dodávateľ Prima banka Slovensko, a.s., Žilina
Identifikátor Faktúra č.4012011713
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 401,06 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.01.2013
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.3020120029
Fakturovaný tovar alebo služba Lepenka + roxor - cintorín
Fakturovaná suma 50,18 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.114/2012
Dátum doručenia 17.01.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.3121033219
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - budova ŠK
Fakturovaná suma 792,86 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 16.01.2013
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.0003/2013
Fakturovaný tovar alebo služba Kysucký kalendár 2013
Fakturovaná suma 50,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.3/2013
Dátum doručenia 14.01.2013
Dodávateľ Ladislav Paštrnák - Tlačové konzorcium Kysuce
Identifikátor Faktúra č.13001
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava verejného osvetlenia v obci
Fakturovaná suma 386,26 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.70-1/2012
Dátum doručenia 14.01.2013
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)