Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2014/010
Fakturovaný tovar alebo služba Stravovacie služby
Fakturovaná suma 499,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.17/2014
Dátum doručenia 27.02.2014
Dodávateľ SKALKA SK s.r.o., Žilina (IČO: 46509429)
Identifikátor Faktúra č.139043555
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 52,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.14/2014
Dátum doručenia 27.02.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.314100
Fakturovaný tovar alebo služba publikácia, upomienkové predmety, letáky, informačné tabule....Projekt ,, Po stopách legiend....."
Fakturovaná suma 11 117,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Kúpna zmluva č.11/2013
Dátum doručenia 26.02.2014
Dodávateľ Darius Starustka, Vrútky (IČO: 33772851)
Identifikátor Faktúra č.OF/2014/236
Fakturovaný tovar alebo služba Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve, Návod na zostavenie poznámok
Fakturovaná suma 32,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka
Dátum doručenia 26.02.2014
Dodávateľ RVC Martin, Martin (IČO: 31938434)
Identifikátor Faktúra č.4014000475
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber
Fakturovaná suma 475,75 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.2 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 24.02.2014
Dodávateľ T+T, a.s., A.Kmeťa, Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.2141105464
Fakturovaný tovar alebo služba Hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu na r.2014
Fakturovaná suma 20,40 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 24.02.2014
Dodávateľ SOZA, Bratislava (IČO: 00178454)
Identifikátor Faktúra č.7401689815
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 71,01 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 21.02.2014
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.201455005
Fakturovaný tovar alebo služba Grafické práce - výroba spravodajcu
Fakturovaná suma 128,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.6-1/2014
Dátum doručenia 21.02.2014
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Identifikátor Faktúra č.4014000409
Fakturovaný tovar alebo služba Vývoz komunálneho odpadu
Fakturovaná suma 1 486,58 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Dodatok č.1 k Zmluve č.1573
Dátum doručenia 19.02.2014
Dodávateľ T+T, a.s., Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č.201402
Fakturovaný tovar alebo služba Obloženie dievčenských a chlapčenských šatní vešiakovými stenami - hala
Fakturovaná suma 670,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.12/2014
Dátum doručenia 18.02.2014
Dodávateľ Milan Macúš, KNM (IČO: 43211755)
Identifikátor Poistná zmluva 5002032121
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 127,73 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2014
Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s., Bratislava (IČO: 31595545)
Identifikátor Poistná zmluva 5002150531
Fakturovaný tovar alebo služba Združené poistenie majetku
Fakturovaná suma 46,60 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 17.02.2014
Dodávateľ KOMUNÁLNA poisťpvňa a.s, Bratislava (IČO: 31595545)