Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.3020120030
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 1242,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.112/2012
Dátum doručenia 28.12.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Identifikátor Faktúra č.12014
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba v obci
Fakturovaná suma 980,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.113/2012
Dátum doručenia 28.12.2012
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č.6544682318
Fakturovaný tovar alebo služba Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Fakturovaná suma 1 32,64 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 28.12.2012
Dodávateľ Kooperativa poisťovňa, a.s., Žilina (IČO: 00585441)
Identifikátor Faktúra č.2012706
Fakturovaný tovar alebo služba Revízia plynových kotlov
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.109/2012
Dátum doručenia 27.12.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Identifikátor Faktúra č.VF120127
Fakturovaný tovar alebo služba Fotografovanie obce
Fakturovaná suma 64,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.92/2012
Dátum doručenia 27.12.2012
Dodávateľ CBS Vydavateľstvo , s.r.o., Kynceľová
Identifikátor Faktúra č.201200513
Fakturovaný tovar alebo služba Spravodajca - tlač
Fakturovaná suma 264,00€
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.110/2012
Dátum doručenia 27.12.2012
Dodávateľ TigerPrint s.r.o, Žilina
Identifikátor Faktúra č.3128011708
Fakturovaný tovar alebo služba Vodné a stočné - Cintorín
Fakturovaná suma 75,69 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.12.2012
Dodávateľ Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (IČO: 36672297)
Identifikátor Faktúra č.7212883251
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 74,04 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.12.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2012482
Fakturovaný tovar alebo služba Právne služby
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 27.12.2012
Dodávateľ JUDr.Stopka, JUDr.Blendovský, JUDr.Strapáč, s.r.o., advokátska kancelária (IČO: 36866849)
Identifikátor Faktúra č.20120463
Fakturovaný tovar alebo služba Kancelárske potreby
Fakturovaná suma 221,42 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.108/2012
Dátum doručenia 21.12.2012
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Identifikátor Faktúra č.1212/017
Fakturovaný tovar alebo služba Nerezová varnica
Fakturovaná suma 239,68 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.111/2012
Dátum doručenia 21.12.2012
Dodávateľ IG-Gastro, s.r.o., Žilina
Identifikátor Faktúra č.49/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Príspevok na stravu dôchodcov
Fakturovaná suma 23,50 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 19.12.2012
Dodávateľ Školská jedáleň pri ZŠ (IČO: 37812777)