Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.2220669
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 85,54 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.83/2012
Dátum doručenia 31.08.2012
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.321200867
Fakturovaný tovar alebo služba Trubice - verejné osvetlenie
Fakturovaná suma 150,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.84/2012
Dátum doručenia 30.08.2012
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Identifikátor Faktúra č.2012/108
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava kopírky - OcÚ
Fakturovaná suma 17,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.76/2012
Dátum doručenia 27.08.2012
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK
Identifikátor Faktúra č.2220642
Fakturovaný tovar alebo služba Drť
Fakturovaná suma 87,36 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.82/2012
Dátum doručenia 27.08.2012
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., (IČO: 36383171)
Identifikátor Faktúra č.139010503
Fakturovaný tovar alebo služba Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.80/2012
Dátum doručenia 24.08.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č.7208597300
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny OcÚ
Fakturovaná suma 57,44 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 23.08.2012
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra č.2012153
Fakturovaný tovar alebo služba Náradie - UoZ protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 240,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.77/2012
Dátum doručenia 23.08.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.2012156
Fakturovaný tovar alebo služba Náradie - UoZ protipovodňové opatrenia
Fakturovaná suma 120,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.78/2012
Dátum doručenia 23.08.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.2012122
Fakturovaný tovar alebo služba Stavebný materiál+náradie
Fakturovaná suma 599,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.75/2012
Dátum doručenia 22.08.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, KNM (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.201272
Fakturovaný tovar alebo služba Dodávka a montáž kamerového systému
Fakturovaná suma 8 802,48 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.53/2012
Dátum doručenia 20.08.2012
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM
Identifikátor Faktúra č.201266
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava zabezpečovacieho systému
Fakturovaná suma 84,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.74/2012
Dátum doručenia 20.08.2012
Dodávateľ ELMIS-IT, s.r.o., KNM
Identifikátor Faktúra č.54-2012
Fakturovaný tovar alebo služba Práce a materiál pri výkope vodovod.prípojky - Cintorín
Fakturovaná suma 834,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.73/2012
Dátum doručenia 16.08.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT (IČO: 37624946)