Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.43/2013
Predmet Oprava automobilu Fábia -
Hodnota 69,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.06.2013
Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.42/2013
Predmet piesok - ihrisko v MŠ Radoľa
Hodnota 102,22 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.06.2013
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o. (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.41/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.06.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.40/2013
Predmet Oprava strechy na budove ŠK Radoľa - ihrisko
Hodnota 300,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.06.2013
Dodávateľ PA-RO spol.s.r.o., KNM (IČO: 36432652)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.39/2013
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 176,17 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.05.2013
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.38/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.05.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2013
Predmet Stoličky - OcÚ
Hodnota 499,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.05.2013
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35-1/2013
Predmet Vlajka - SR+EÚ
Hodnota 57,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.05.2013
Dodávateľ Gajdoš Gabriel - REPREZENT, Rastislavice (IČO: 14287315)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35/2013
Predmet Vlajka - obce+EÚ
Hodnota 105,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.05.2013
Dodávateľ Gajdoš Gabriel-REPREZENT, Rastislavice (IČO: 14287315)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.31/2013
Predmet Výroba spevnených plôch v areály ZŠ Radoľa
Hodnota
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2013
Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2013
Predmet Obnova atletickej dráhy v areály ZŠ Radoľa
Hodnota 2305,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2013
Dodávateľ VAAT, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 45585954)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2013
Predmet Plastové nádoby na odpad
Hodnota 960,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.05.2013
Dodávateľ BINS s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta