Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.34/2015
Predmet Tlačiareň EPSON L210+farby,inštaláciu a práce na detekcii chýb.....
Hodnota 330,97 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.04.2015
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.33/2015
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.03.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.31/2015
Predmet Stavebný materiál - Budova v areáli ihriska
Hodnota 26,71 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.03.2015
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2015
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ
Hodnota 192,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.03.2015
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2015
Predmet Servis bezdrôtového rozhlasu v obci
Hodnota 103,20 €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 27.03.2015
Dodávateľ JD Rozhlasy SK , s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2015
Predmet Vrecová asfaltová obalová zmes - oprava miestnych komunikácií v obci
Hodnota 815,47 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.03.2015
Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27-1/2015
Predmet Práce na PC - export formulára vzájomných vzťahov, aktivácia Office .....
Hodnota 85,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.03.2015
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta obce
Identifikátor Objednávka č.27/2015
Predmet Zameranie športovej haly - GP
Hodnota 180,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.03.2015
Dodávateľ Geoprom, T.Vansovej, Žilina (IČO: 34355278)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25-1/2015
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.02.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2015
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2015
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2015
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 82,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2015
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2015
Predmet Lep chemoprén - šatne ŠK
Hodnota 312,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.02.2015
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta