Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.27/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.04.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22/2013
Predmet Obedové menu - pracovné stretnutie č.1
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva Projekt: PL-SK/ZA/IPP/III/037
Dátum vyhotovenia 17.04.2013
Dodávateľ SKALKA, s.r.o., Radoľa 359 (IČO: 46509429)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2013
Predmet Inštalácia programov AZUV+KEO
Hodnota 36,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.03.2013
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2013
Predmet Vypracovanie projektovej dokumentácie - elektrická inštalácia - areál ZŠ
Hodnota 840,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.03.2013
Dodávateľ Duwell, s.r.o., Rosina (IČO: 45712204)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.20/2013
Predmet Materiál na rozšírenie siete verejného osvetlenia - Kaštieľ
Hodnota 4 532,21 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.03.2013
Dodávateľ ANMIMA, s.r.o., Žilina (IČO: 44359594)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.19/2013
Predmet Odhŕňanie snehu a posypový materiál
Hodnota 920,45 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.03.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.17/2013
Predmet Inštalácia programov MZDY 2013
Hodnota 12,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2013
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2013
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 158,93 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.02.2013
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.16/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.02.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.15/2013
Predmet Zimná údržba v obci
Hodnota 2 709,05 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.02.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.10/2013
Predmet Publikácia - Zákonník práce
Hodnota 10,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.02.2013
Dodávateľ PORADCA, s.r.o., Žilina (IČO: 36371271)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta