Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.105/2012
Predmet Mikuláš
Hodnota 80,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.12.2012
Dodávateľ Michal Legíň, Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.104/2012
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 36,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.12.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.103/2012
Predmet Oprava automobilu Fábia
Hodnota 20,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.11.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.102/2012
Predmet Aktualizácia KEO
Hodnota 27,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.11.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2012
Predmet Renovácia toneru HP LJ 49A
Hodnota 30,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.11.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.99/2012
Predmet Tlačivá k DzN+pes+predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
Hodnota 26,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.10.2012
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.100/2012
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.10.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.97/2012
Predmet Grafické spracovanie Spravodajcu
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.10.2012
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.94/2012
Predmet Oprava automobilu Seat Inca - nemrznúca zmes
Hodnota 20,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.10.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.96/2012
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.10.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.92/2012
Predmet Fotografovanie obce
Hodnota 65,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.10.2012
Dodávateľ CBS Vydavateľstvo, s.r.o., Kynceľová
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2012
Predmet Čistenie kanalizačného potrubia
Hodnota 150,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.09.2012
Dodávateľ POD Radoľa
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta