Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.38/2012
Predmet Toner HP
Hodnota 34,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.03.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 31/2012
Predmet Výrub stromov v MŠ Radoľa
Hodnota 378,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.03.2012
Dodávateľ SEIDL, Ošetrovanie a údržba zelene, Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.35/2012
Predmet Prevoz a ukladanie kameňa - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 3 188,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 28/2012
Predmet Kancelárske potreby
Hodnota 322,92 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.03.2012
Dodávateľ Stanislav Sádecký PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 26/2012
Predmet Doprava - kameň (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 960,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2012
Predmet Ukladanie kameňa pomocou mechanizmu (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 1 206,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.36/2012
Predmet Doprava - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 120,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 25-1/2012
Predmet Lomový kameň - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 2 564,35 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ SM Group, s.r.o., KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2012
Predmet Dovoz kameniva z lomu - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 1 776,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2012
Dodávateľ SM Group , s.r.o., KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 30/2012
Predmet Guľatina (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 990,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.03.2012
Dodávateľ František Hruška, Rudina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2012
Predmet Prevoz lomového kameňa - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 111,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.03.2012
Dodávateľ POD, Radoľa
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.32/2012
Predmet Pracovné rukavice - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta