Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.90/2014
Predmet teak Parková Lavička 2ks - areál ZŠ
Hodnota 317,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.10.2014
Dodávateľ ABRIS, s.r.o., Michalovce (IČO: 47381965)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.88/2014
Predmet Nádoba na posypový materiál objem 250l
Hodnota 282,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.10.2014
Dodávateľ B2B Partner s.r.o., Bratislava (IČO: 44413467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.87/2014
Predmet Plastové nádoby na odpad
Hodnota 960,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.10.2014
Dodávateľ BINS, s.r.o., Nitra (IČO: 45510393)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.86/2014
Predmet Socha KorpusJK - kríž na cintoríne
Hodnota 271,37 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.10.2014
Dodávateľ COR JESU, Český Tešín (IČO: 12108332)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.86/2014
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.10.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.85/2014
Predmet Oprava osobného automobilu - Seat Inca
Hodnota 45,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.10.2014
Dodávateľ Marcel Absolon, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.84/2014
Predmet Renovácia toneru
Hodnota 28,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 22.09.2014
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.83/2014
Predmet Stavebný materiál - oprava miestnych komunikácií
Hodnota 93,74 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.09.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.82/2014
Predmet Servis obecného rozhlasu
Hodnota 321,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.09.2014
Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.81-1/2014
Predmet Práce na PC - vzdialené pripojenie
Hodnota 30,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.09.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.81/2014
Predmet Oprava miestnej komunikácie Štepnica - Vadičovská cesta - v zmysle cenovej ponuky
Hodnota max.8 500,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.09.2014
Dodávateľ BITUNOVA spol. s.r.o., Zvolen (IČO: 30228247)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.80-1/2014
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.09.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta