Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.3/2015
Predmet Register nehnuteľností subjektov podľa IČO a obchodného názvu
Hodnota 156,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2015
Dodávateľ Národné informačné stredisko SR, a.s.,Bratislava (IČO: 35751291)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2015
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií
Hodnota 1992,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2015
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4/2015
Predmet Oprava a údržba verejného osvetlenia
Hodnota 368,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2015
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4-1/2015
Predmet Oprava a údržba verejného osvetlenia
Hodnota 138,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2015
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.106/2014
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií
Hodnota 504,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.12.2014
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.103/2014
Predmet Stavebný materiál - údržba budovy ŠK Radoľa
Hodnota 92,06 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.12.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.102/2014
Predmet Zostava PC s príslušenstvom
Hodnota 479,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.12.2014
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.105/2014
Predmet Zimná údržba miestnych komunikácií
Hodnota 496,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.12.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.104/2014
Predmet Koberec+lep - šatne v budove ŠK Radoľa
Hodnota 524,21 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.12.2014
Dodávateľ Miloslav Dubeň - STAVBYT, Radoľa (IČO: 33919712)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2014
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 13,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.12.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.100/2014
Predmet Tlačivá k DzN, dani za psa, za predajné automaty.....
Hodnota cenník
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.12.2014
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.98/2014
Predmet Regenerácia futbalového trávnika
Hodnota cenová ponuka
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2014
Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta