Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.102/2012
Predmet Aktualizácia KEO
Hodnota 27,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.11.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2012
Predmet Renovácia toneru HP LJ 49A
Hodnota 30,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.11.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.99/2012
Predmet Tlačivá k DzN+pes+predajné automaty a nevýherné hracie prístroje
Hodnota 26,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 30.10.2012
Dodávateľ CART PRINT, s.r.o., Nitra
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.100/2012
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 29.10.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.97/2012
Predmet Grafické spracovanie Spravodajcu
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.10.2012
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.94/2012
Predmet Oprava automobilu Seat Inca - nemrznúca zmes
Hodnota 20,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.10.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.96/2012
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.10.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.92/2012
Predmet Fotografovanie obce
Hodnota 65,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.10.2012
Dodávateľ CBS Vydavateľstvo, s.r.o., Kynceľová
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2012
Predmet Čistenie kanalizačného potrubia
Hodnota 150,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.09.2012
Dodávateľ POD Radoľa
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.91/2012
Predmet Oprava automobilu Fábia
Hodnota 53,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.09.2012
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.95/2012
Predmet Stavebný materiál
Hodnota 360,07 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.09.2012
Dodávateľ Milan Papučík-STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2012
Predmet Odborná prehliadka EZP
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.09.2012
Dodávateľ ELMIS-IT s.r.o., KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta