Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.7/2013
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci - materiál
Hodnota 52,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.01.2013
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2013
Predmet Oprava automobilu Fábia
Hodnota 74,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.01.2013
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.5/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4/2013
Predmet Zimná údržba v obci
Hodnota 4 551,48 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4-1/2013
Predmet Zimná údržba v obci
Hodnota 2 460,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2013
Predmet Drť
Hodnota 74,62 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o. (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.3/2013
Predmet Kysucký kalendár 2013
Hodnota 50,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ Ladislav Paštrnák - Tlačové konzorcium Kysuce, Čadca (IČO: 10972218)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.1/2013
Predmet Aktualizácia katastra nehnuteľností
Hodnota bez poplatku
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 04.01.2013
Dodávateľ Katastrálny úrad Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.111/2012
Predmet Nerezová varnica
Hodnota 239,68 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.12.2012
Dodávateľ IG-Gastro, s.r.o., Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.114/2012
Predmet Lepenka + roxor - Cintorín
Hodnota 50,18 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.12.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.109/2012
Predmet Revízia plynových kotlov
Hodnota 150,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.12.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.110/2012
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 264,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 18.12.2012
Dodávateľ TigerPrint s.r.o., Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta