Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.13/2013
Predmet Inštalácia programov AZUV+KEO
Hodnota 54,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.02.2013
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.14/2013
Predmet Zimná údržba v obci
Hodnota 1 056,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.02.2013
Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.11/2013
Predmet Prenájom priestorov - Zabíjačka 2.2.2013
Hodnota 100,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.02.2013
Dodávateľ Hostinec Radoľa - Dušan Mičian, KNM (IČO: 17869463)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.12/2013
Predmet Zabezpečenie mäsa - Zabíjačka 2.2.2013
Hodnota 58,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.02.2013
Dodávateľ Mäso - údeniny , Miloš Kubala, Radoľa (IČO: 17817994)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.9/2013
Predmet Čistiaci prostriedok
Hodnota 37,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.01.2013
Dodávateľ XINTEX Slovakia s.r.o., Prešov (IČO: 36459046)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.8/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.01.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.7/2013
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci - materiál
Hodnota 52,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.01.2013
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2013
Predmet Oprava automobilu Fábia
Hodnota 74,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.01.2013
Dodávateľ Radoslav Absolon, Rudina (IČO: 43261655)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.5/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4/2013
Predmet Zimná údržba v obci
Hodnota 4 551,48 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4-1/2013
Predmet Zimná údržba v obci
Hodnota 2 460,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2013
Predmet Drť
Hodnota 74,62 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 08.01.2013
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o. (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta