Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.62/2013
Predmet Oprava automobilu Seat Inca
Hodnota 453,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.08.2013
Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.08.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2013
Predmet Materiál verejné osvetlenie
Hodnota 134,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.07.2013
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2013
Predmet Materiál - klince+lepenka - cintorín
Hodnota 79,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.07.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2013
Predmet Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci
Hodnota 3 000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2013
Dodávateľ Riline, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2013
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 206,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2013
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.54/2013
Predmet 2.1.2. autobusová preprava do PL na trase Radoľa-Skoczów a späť t.j. 180km + poplatky 2.1.3. zabezpečenie prepravy PL partnera mikrobusom pre 8 ľudí na záverečný seminár do obce Radoľa na trase Skoczów-Radoľa a späť t.j. 180km + poplatky
Hodnota 670,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.06.2013
Dodávateľ ZANADO, s.r.o., KNM (IČO: 31633102)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.55/2013
Predmet Hudobná produkcia
Hodnota 1 000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.06.2013
Dodávateľ TBMB, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 36440001)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.56/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.06.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.52/2013
Predmet Renovácia toneru - OcÚ
Hodnota 30,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.06.2013
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.53/2013
Predmet Plastový riad ( poháre, misky, lyžice, lyžičky,) + vrecia
Hodnota 37,68 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.06.2013
Dodávateľ KOEXIMPO s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.51/2013
Predmet Spravodajca - tlač
Hodnota 264,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.06.2013
Dodávateľ TigerPrint s.r.o., Žilina (IČO: 45698813)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta