Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.6/2012
Predmet Toner+USB
Hodnota 66,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.01.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.7/2012
Predmet Náprsné fľašky s erbom obce
Hodnota 231,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.01.2012
Dodávateľ LUTON, s.r.o., Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.12/2012
Predmet Zimná údržba
Hodnota 1 495,50 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.01.2012
Dodávateľ STAVEX TOP, s.r.o., Radoľa
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka 9/2012
Predmet Zimná údržba
Hodnota 3 500,60 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.4/2012
Predmet Aktualizácia katastra nehnuteľností
Hodnota bezplatne
Súvisiaca zmluva Zmluva č.30/2012
Dátum vyhotovenia 16.01.2012
Dodávateľ Katastrálny úrad v Žiline
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta, JUDr.Martin Sočuvka, prednosta
Identifikátor Objednávka č.5/2012
Predmet Pracovné náradie
Hodnota 400,00 €
Súvisiaca zmluva Dohoda 69/§50j/2011
Dátum vyhotovenia 16.01.2012
Dodávateľ Milan Papučík - STAVEBNINY (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.3/2012
Predmet Oprava batérií - Obecný úrad
Hodnota 29,89 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.01.2012
Dodávateľ Dušan Jaššo ELEKTRO-PLYN-VODA, KNM
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka 1/2012
Predmet Notebook
Hodnota 498,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2012
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2012
Predmet Toaletná kabínka - Cintorín 1/2012
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI s.ro. (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.13/2012
Predmet Inštalácia PC Fand
Hodnota 30,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.01.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.101/2011
Predmet Činnosť odborného garanta - Revitalizácia krajiny
Hodnota 1 050,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.12.2011
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.102/2011
Predmet Projekt - Revitalizácia krajiny a integrovaný manažment povodní r.2011
Hodnota 1 000,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.12.2011
Dodávateľ Ing.Michal Miškovič, Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta