Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.68/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.10.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2013
Predmet Oprava automobilu Fábia - modul zapalovania
Hodnota 57,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.09.2013
Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.09.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2013
Predmet Vypracovanie geometrického plánu - viacúčelové ihrisko
Hodnota 180,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.08.2013
Dodávateľ GEOPROM Vladimír Hrošovský, Žilina (IČO: 34355278)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63/2013
Predmet Hudobné vystúpenie na podujatí ,,Maškrtná nedeľa" - kaštieľ
Hodnota 150,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.08.2013
Dodávateľ Kysuckí heligonkári, Roman Capek, Skalité (IČO: 37975731)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63-1/2013
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 229,88 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.08.2013
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.62/2013
Predmet Oprava automobilu Seat Inca
Hodnota 453,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.08.2013
Dodávateľ Absolon Marcel, Nesluša 192 (IČO: 43755283)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.61/2013
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.08.2013
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.60/2013
Predmet Materiál verejné osvetlenie
Hodnota 134,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.07.2013
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.59/2013
Predmet Materiál - klince+lepenka - cintorín
Hodnota 79,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.07.2013
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.57/2013
Predmet Oprava výtlkov miestnych komunikácií v obci
Hodnota 3 000,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2013
Dodávateľ Riline, s.r.o., Ružomberok (IČO: 36745821)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.58/2013
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci
Hodnota 206,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 28.06.2013
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta