Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.99/2014
Predmet Trávnikový koberec
Hodnota cenová ponuka
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2014
Dodávateľ Ekofit, s.r.o., Kotešová (IČO: 17336929)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.97/2014
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.99-1/2014
Predmet Mikulášsky sprievod 7.12.2014
Hodnota 80,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2014
Dodávateľ Divadlo na hojdačke, Žilina
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.96-1/2014
Predmet Práce na PC - vzdialené pripojenie
Hodnota 10,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.11.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.96/2014
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 89,89 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.11.2014
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.95/2014
Predmet Sada krúžkov na napínanie siete na tenis a volejbal
Hodnota 135,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.11.2014
Dodávateľ Koratex, a.s., Krajinská 30, Bratislava (IČO: 31332277)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.93/2014
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.11.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.94/2014
Predmet Oprava verejného osvetlenia
Hodnota 199,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.11.2014
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.92-1/2014
Predmet Grafické práce - Spravodajca 3/2014
Hodnota 150,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.10.2014
Dodávateľ Pixmark s.r.o., Žilina (IČO: 45517436)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.92/2014
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ
Hodnota 409,75 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 31.10.2014
Dodávateľ Stanislav Sádecký - PAPYRUS PLUS, Bytča (IČO: 34757911)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.91/2014
Predmet Stavebný materiál - oprava križa na cintoríne
Hodnota 291,89 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.10.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.89/2014
Predmet Posypová soľ
Hodnota 192,00- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.10.2014
Dodávateľ Polom s.r.o., Žilina (IČO: 31607217)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta