Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.33/2012
Predmet Pracovný materiál - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 46,35 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučí - STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 34/2012
Predmet Pracovné náradie - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Hodnota 116,28 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2012
Predmet Oprava poškodenej podlahy vo volebnej miestnosti - OcÚ Radoľa
Hodnota 78,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.03.2012
Dodávateľ Miloslav Dubeň, Stavbyt, Radoľa 315
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.44/2012
Predmet Oprava výkazov
Hodnota 36,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.02.2012
Dodávateľ Andrej Mičica ICI, Zástranie, Žilina (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.37/2012
Predmet Stavebný materiál+ochran. pracovné pomôcky - Sála OcÚ
Hodnota 142,61 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.02.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2012
Predmet Oprava potrubia - Športový areál
Hodnota 19,09 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.02.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2012
Predmet Toaletná kabinka - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.02.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.15/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - Snehová kalamita
Hodnota 832,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ Miroslav Hudec, KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.16/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehova kalamita
Hodnota 815,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ HARCEK a spol. s.r.o., KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.17/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 252,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 3 977,76 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.19/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 1 015,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta