Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.37/2012
Predmet Stavebný materiál+ochran. pracovné pomôcky - Sála OcÚ
Hodnota 142,61 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.02.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.21/2012
Predmet Oprava potrubia - Športový areál
Hodnota 19,09 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.02.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2012
Predmet Toaletná kabinka - Cintorín
Hodnota 48,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.02.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.15/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - Snehová kalamita
Hodnota 832,32 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ Miroslav Hudec, KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.16/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehova kalamita
Hodnota 815,40 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ HARCEK a spol. s.r.o., KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.17/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 252,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.18/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 3 977,76 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.19/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 1 015,20 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ IMAN Slovakia s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.20/2012
Predmet Výkon záchranných prác počas mimoriadnej situácie - snehová kalamita
Hodnota 199,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 16.02.2012
Dodávateľ POD Radoľa
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22/2012
Predmet Zimná údržba v obci
Hodnota 64,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.02.2012
Dodávateľ IMAN Slovakia, s.r.o., Radoľa (IČO: 44012721)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.14/2012
Predmet Trubice - verejné osvetlenie
Hodnota 153,49 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.02.2012
Dodávateľ KP, s.r.o, Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 11/2012
Predmet WISKAN
Hodnota
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 10.02.2012
Dodávateľ Výskumný ústav geodézie a kartografie, Bratislava
Vystavil Ing.Anto Tkáčik, starosta