Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.17/2017
Predmet Plastový riad - Fašiangy
Hodnota 64,36 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.02.2017
Dodávateľ KOEXIMPO, .s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.16/2017
Predmet Príprava podkladov a zabezpečenie procesu verejného obstarávania zákazky : Zber, preprava a zneškodňovanie odpadov
Hodnota 104,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.01.2017
Dodávateľ Grantum, s.r.o., Žilina (IČO: 47443316)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.15/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.01.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.14/2017
Predmet Vodoinštalačné práce - športová hala
Hodnota 36,91 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 24.01.2017
Dodávateľ SIDOR, s.r.o., KNM (IČO: 50192442)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.12/2017
Predmet Náplň do tlačiarne
Hodnota 9,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.01.2017
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.11/2017
Predmet Materiál na opravu verejného osvetlenia v obci
Hodnota 83,57 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.01.2017
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.10/2017
Predmet Tlač Spravodajcu
Hodnota 420,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 17.01.2017
Dodávateľ TIME PRINT - Róbert Lopušan, Varín (IČO: 33862494)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.9/2017
Predmet Nažehlenie textu a erbu na dresy stolnotenisového oddielu Radoľa
Hodnota 63,24 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.01.2017
Dodávateľ Reklama mk, s.r.o., KNM (IČO: 47459824)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.8/2017
Predmet Tričká pre stolnotenisový oddiel Radoľa
Hodnota 375,70 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 13.01.2017
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.7/2017
Predmet Grafické spracovanie Spravodajcu
Hodnota 144,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.01.2017
Dodávateľ Reklamný servis, s.r.o., KNM (IČO: 36417033)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.6/2017
Predmet Výroba nábytku na mieru - kancelárie OcÚ
Hodnota 669,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.01.2017
Dodávateľ BESTBYT, Radoľa (IČO: 34769188)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.2/2017
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.01.2017
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta