Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.74/2018
Predmet Drenáž a čistenie vpustov a priepustov
Hodnota 3000,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.06.2018
Dodávateľ TONICAT, s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 74/2018
Predmet Geometrický plán
Hodnota 220,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.06.2018
Dodávateľ Ing. Ján Švaňa, Žilina (IČO: 34933590)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2018
Predmet Trofeje s logom obce - Turnaj 2018
Hodnota 149,52,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.06.2018
Dodávateľ LUTON spol. s r. o. (IČO: 05914467)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.72/2018
Predmet Drť Varín (miestne komunikácie)
Hodnota 316,32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.63/2018
Predmet Prenájom žeriava a vysokozdvižnej plošiny na výstavbu chodníka
Hodnota 439,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ MECHANIZMY ŠEVČÍK, s.r.o.,Žilina (IČO: 46967249)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.70/2018
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2018
Predmet Tonery a oprava nastavenia IP adresy tlačiarne, prenastavenie 2PC tlač + skenovanie
Hodnota 264,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.64/2018
Predmet Drť Varín - protipovodňové opatrenia
Hodnota 444,35,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.65/2018
Predmet Prenájom vozidla s rukou (miestne komunikácie)
Hodnota 64,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ UNIPAL KNM, spol. s.r.o., KNM (IČO: 36383171)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2018
Predmet Materiál na údržbu - Areál ZŠ, Detské ihrisko
Hodnota 264,58,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.66/2018
Predmet Projekt rekonštrukcie el. prípojky, č.p.2117/1. Tlač 5xparé
Hodnota 75,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Ing. Martin Málek, Martin (IČO: 47969733)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 62/2018
Predmet Zalamovanie - Spravodajca Obec Radoľa 2/2018, zalamovanie A4
Hodnota 240,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.06.2018
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta