Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 107/2020
Predmet Výmena pôvodných AL rozvodov v priestoroch OcÚ Radoľa
Hodnota 699,82,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.12.2020
Dodávateľ Peter Janíček - PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 106/2020
Predmet Oprava verejného osvetlenia
Hodnota 62,88,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 15.12.2020
Dodávateľ KP,s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 101/2020
Predmet Zapožičanie náradia a strojov
Hodnota 323,70,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.12.2020
Dodávateľ Tomáš Franc, Kys. Nové Mesto (IČO: 44807554)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 103/2020
Predmet Prenájom toaletnej kabínky
Hodnota 60,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 11.12.2020
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o. (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 100/2020
Predmet Odťah vozidiel
Hodnota 140,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2020
Dodávateľ Juraj Trojan+auto-Fox, Kys. Nové Mesto (IČO: 34765573)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 99/2020
Predmet Rekonštrukcia kotolne, budovy ZŠ Radoľa s.č.326,403 a športovej haly č.344
Hodnota 35 856,56,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 102/2020
Predmet Postava Mikuláša, anjela, čerta
Hodnota 150,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 01.12.2020
Dodávateľ OZ Klub mladé Makovice 95, Žilina (IČO: 36143103)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 95/2020
Predmet Občerstvenie
Hodnota 230,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2020
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 96/2020
Predmet Izolácia plynového potrubia pod chodníkom
Hodnota 46,02,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2020
Dodávateľ SIDOR,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 97/2020
Predmet Oprava verejného osvetlenia v obci Radoľa
Hodnota 287,46,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2020
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 98/2020
Predmet materiál na verejné osvetlenie
Hodnota 46,08,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 09.11.2020
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 91/2020
Predmet Toner SHARP+numerická klávesnica
Hodnota 81,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.11.2020
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta