Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č.32/2014
Predmet Osadenie prepadových žľabov v sprchách - hala
Hodnota 1 199,18 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 20.03.2014
Dodávateľ HUPRO, spol. s.r.o., Žilina (IČO: 00603546)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.29/2014
Predmet Kancelárske potreby - OcÚ
Hodnota 21,74 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.03.2014
Dodávateľ KOEXIMPO, s.r.o., Žilina (IČO: 31584268)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.30/2014
Predmet Prenájom toaletnej kabínky - Cintorín
Hodnota 52,80 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 14.03.2014
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.28/2014
Predmet Oprava osvetlenia vo volebnej miestnosti - voľby prezidenta
Hodnota 60,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.03.2014
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa 135 (IČO: 17934699)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.27/2014
Predmet Vysávač + filter - hala
Hodnota 299,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.03.2014
Dodávateľ cleanex-cleanex, s.r.o., Raková (IČO: 43891811)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.26/2014
Predmet Servis obecného rozhlasu
Hodnota 199,20 €
Súvisiaca zmluva Zmluva
Dátum vyhotovenia 07.03.2014
Dodávateľ JD Rozhlasy SK, s.r.o., Turzovka (IČO: 44528035)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.25/2014
Predmet Trubica CF-L 36W/840
Hodnota 120,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.03.2014
Dodávateľ KP, s.r.o., Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.24/2014
Predmet Vývoz veľkokapacitného kontrajnera
Hodnota 150,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.03.2014
Dodávateľ Peter Janek , Teplička nad Váhom (IČO: 41924151)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23-1/2014
Predmet Zemné práce+štrk
Hodnota 4522,87 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.03.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.23/2014
Predmet Spevnené plochy - okolie haly
Hodnota 6 416,66 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 06.03.2014
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o., KNM (IČO: 44839707)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22-1/2014
Predmet Inštalácia programov - ZAK-733,UCT-EXP,ROPO-WIN, oprava tlačiarne, export údajov.... - vzdialené pripojenie
Hodnota 70,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 05.03.2014
Dodávateľ PC Support, s.r.o., Žilina (IČO: 47192917)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.22-2/2014
Predmet Inštalácia programu - Microsoft Office
Hodnota 215,00 €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 04.03.2014
Dodávateľ Andrej Mičica - ICI, Žilina (IČO: 41566131)
Vystavil Ing.Anton Tkáčik, starosta