Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 79/2019
Predmet Čerpanie a prevprava splaškov fekálnym vozidlom (ŠK Radoľa)
Hodnota 160,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ FECAS Marián Šmárik, Žilina (IČO: 10951199)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 74/2019
Predmet REPAS vianočnej výzdoby
Hodnota 490,-€ bez DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.08.2019
Dodávateľ PROFI DEKOR s.r.o., Prešov (IČO: 36729566)
Vystavil Ing. Antno Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 75/2019
Predmet Oprava verejného osvetlenia
Hodnota 191,46,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.08.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.76/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.08.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 77/2019
Predmet Rozšírenie inžinierskych sietí v obci Radoľa - SO 100 Vodovod
Hodnota 185,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 07.08.2019
Dodávateľ Patrik Varoš, Kys. Nové Mesto (IČO: 35434228)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.68/2019
Predmet Poskytovanie právnych služieb - odstránenie BILBORDOV
Hodnota 200,-€ + DPH
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.07.2019
Dodávateľ JUDr.PhDr.Peter Strapáče,PhD., Čadca (IČO: 50473522)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.69/2019
Predmet Zemné práce - Stará cesta okolie kostola
Hodnota 75,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.07.2019
Dodávateľ Štefan Marošník - BEMTOJ, Nesluša (IČO: 41177916)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 70/2019
Predmet Úprava okrajov cesty pred asfaltovaním, strhnutie starého asfaltbetónu (Stará cesta pri kostole)
Hodnota 95,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.07.2019
Dodávateľ Štefan Marošník - BEMTOJ, Nesluša (IČO: 41177916)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.71/2019
Predmet Materiál na chodník
Hodnota 2062,03,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.07.2019
Dodávateľ RISS Plus, s r. o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.72/2019
Predmet Zemné práce pri oprave miestnych komunikácií (Stará cesta pri kostole)
Hodnota 837,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.07.2019
Dodávateľ Tonicat, s.r.o.,Kys.Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.73/2019
Predmet Práca na úprave programov a nastavení 4PC
Hodnota 32,40,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.07.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č.67/2019
Predmet Toner SHARP
Hodnota 64,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 12.07.2019
Dodávateľ Peter Janíček PC COMP, Radoľa (IČO: 35434864)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta