Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 101/2019
Predmet Materiál pre mestne komunikácie
Hodnota 331,96,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.09.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 102/2019
Predmet Licencia SW Eset ( 2-ročné predĺženie)
Hodnota 240,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.09.2019
Dodávateľ Altis s.r.o.,Žilina (IČO: 36376663)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 103/2019
Predmet Ozvučenie kultúrneho podujatia "Radoľská heligónka" 5. ročník stretnutia heligonkárov 13.10.2019 o 13.00 hod.
Hodnota 100,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 25.09.2019
Dodávateľ Lenka Hromádková - CS Agency, Radoľa (IČO: 46816976)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 97/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 100/2019
Predmet Toner
Hodnota 93,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ Ján Balát - COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 98/2019
Predmet Občerstvenie na heligónku
Hodnota 390,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ Catering Quatrefoil,s.r.o.,Povina (IČO: 52538664)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 99/2019
Predmet Obálky
Hodnota 96,48,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ KOEXIMPO,s.r.o.,Žilina (IČO: 03154268)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 95/2019
Predmet Servisná prehliadka plynového kotla (OcÚ Radoľa, ŠK Radoľa)
Hodnota 281,16,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ SIDOR s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 50192442)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 96/2019
Predmet Akumulátor k rozhlasu
Hodnota 117,36,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 23.09.2019
Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 27797007)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 94/2019
Predmet Výkopové práce miestnych komunikácií (chodník)
Hodnota 243,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.09.2019
Dodávateľ TONICAT,s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 93/2019
Predmet Servis bezdrátového rozhlasu
Hodnota 380,81,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.09.2019
Dodávateľ JD ROZHLASY,s.r.o., Horní Bečva (IČO: 03092019)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 92/2019
Predmet Oprava verejného osvetlenia
Hodnota 310,14,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 03.09.2019
Dodávateľ Milan Ďuriš, Radoľa (IČO: 17934699)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta