Objednávky, ktoré obec vydala

Identifikátor Objednávka č. 89/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 90/2019
Predmet Materiál pre verejné osvetlenie
Hodnota 200,32,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2019
Dodávateľ KP,s.r.o.,Žilina (IČO: 36402516)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 91/2019
Predmet Upomienkový predmet na Radoľskú heligonku
Hodnota 271,97,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 02.09.2019
Dodávateľ LUTON,spol. s r.o.,Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 86/2019
Predmet Plagát - Turnaj STOLNÝ TENIS
Hodnota 54,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.08.2019
Dodávateľ Reklamný servis, spol. s.r.o. (IČO: 36417033)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 88/2019
Predmet Materiál pre miestne komunikácie
Hodnota 939,53,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 27.08.2019
Dodávateľ RISS Plus, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Antno Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 85/2019
Predmet Trofeje na športové podujatie (pľacový turnaj v stolnom tenise )
Hodnota 81,12,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.08.2019
Dodávateľ LUTON spol. s r. o., Žilina (IČO: 00591467)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 84/2019
Predmet Prenájom toaletnej kabínky (Cintorín)
Hodnota 52,80,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 26.08.2019
Dodávateľ TOI TOI DIXI, Bratislava (IČO: 36383074)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 88/2019
Predmet Zemné práce a odvoz zeminy, oprava dažďovej kanalizácie pri ZŠ
Hodnota 432,- €
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ TONICAT, s.r.o.,Kys. Nové Mesto (IČO: 47569158)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta
Identifikátor Objednávka č. 83/2019
Predmet Toner HP-CF 540 Ne (kopírka)
Hodnota 180,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ Ján Balát- COPYTECHNIK,Višňové (IČO: 40436705)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č. 81/2019
Predmet Poťahy pre Šk Radoľa - stolný tenis
Hodnota 595,90,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ Róbert Valuch, Žilina (IČO: 40583236)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.82/2019
Predmet Materiál pre miestne komunikácie
Hodnota 642,70,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ RISS Plus,s.r.o., Kys. Nové Mesto (IČO: 44839707)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik, starosta
Identifikátor Objednávka č.78/2019
Predmet Čistenie a prepláchnutie odp.kanalizácie, vyčistenie odp. šácht (ŠK Radoľa)
Hodnota 85,-€
Súvisiaca zmluva
Dátum vyhotovenia 21.08.2019
Dodávateľ Milan Šmarík,Žilina (IČO: 33373850)
Vystavil Ing. Anton Tkáčik,starosta