Faktúry, ktoré obec prijala

Identifikátor Faktúra č.17/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Doprava - kameň (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 960,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 26/2012
Dátum doručenia 22.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Identifikátor Faktúra č.16/2012
Fakturovaný tovar alebo služba Ukladanie kameňa pomocou mechanizmu (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 1 206,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 27/2012
Dátum doručenia 22.03.2012
Dodávateľ Anton Ďurana - TONICAT, KNM (IČO: 37624946)
Identifikátor Faktúra č.4012001283
Fakturovaný tovar alebo služba Separovaný zber - február 2012
Fakturovaná suma 123,13 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 15.03.2012
Dodávateľ T+T, a.s. Žilina (IČO: 36400491)
Identifikátor Faktúra č. 2012027
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné rukavice - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 32/2012
Dátum doručenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.2012028
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovný materiál - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 46,35 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.33/2012
Dátum doručenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č. 2012029
Fakturovaný tovar alebo služba Pracovné náradie - (Projekt: ,,Revitalizácia krajiny" - protipovodňové opatrenia)
Fakturovaná suma 116,28 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č. 34/2012
Dátum doručenia 13.03.2012
Dodávateľ Milan Papučík, STAVEBNINY, Rudina (IČO: 37623222)
Identifikátor Faktúra č.2012/40
Fakturovaný tovar alebo služba Oprava podlahy vo volebnej miestnosti
Fakturovaná suma 78,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka č.24/2012
Dátum doručenia 12.03.2012
Dodávateľ Miloslav Dubeň, Stavbyt, Radoľa 315
Identifikátor Faktúra č.11202082
Fakturovaný tovar alebo služba Toaletná kabínka - Cintorín 3/2012
Fakturovaná suma 48,00 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 23/2012
Dátum doručenia 09.03.2012
Dodávateľ TOI TOI DIXI,s.r.o., Bratislava (IČO: 36383074)
Identifikátor Faktúra č. 67360056566
Fakturovaný tovar alebo služba Telefóny - OcÚ Radoľa
Fakturovaná suma 76,55 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 08.03.2012
Dodávateľ Slovak Telecom, a.s., Bratislava (IČO: 35763469)
Identifikátor Faktúra 2012131
Fakturovaný tovar alebo služba Rozmrazovanie potrubia - Športový areál
Fakturovaná suma 19,09 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 21/2012
Dátum doručenia 08.03.2012
Dodávateľ František Sidor, KNM
Identifikátor Faktúra č. 12005
Fakturovaný tovar alebo služba Zimná údržba
Fakturovaná suma 64,80 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Objednávka 22/2012
Dátum doručenia 08.03.2012
Dodávateľ IMAN Slovakia, Radoľa 255 (IČO: 44012721)
Identifikátor Faktúra č. 3029008254
Fakturovaný tovar alebo služba Stravné lístky
Fakturovaná suma 501,88 €
Súvisiaca zmluva alebo objednávka Zmluva
Dátum doručenia 07.03.2012
Dodávateľ DOXX, spol. s.r.o, Žilina (IČO: 36391000)