Obecný úrad Radoľa

Elektronická úradná tabuľa
22.04.2013 - Oznámenie o uložení zásielky 01-03-2013
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [559,2 kB]

10.04.2013 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí SK - Rímskokatolícky kostol sv.Cyrila a Metoda+prípojky na siete
 [2,6 MB]

11.03.2013 - Oznámenie o zmene - MŽP SR
Diaľnica D3 Žilina,Brodno - KNM
 [2,4 MB]

07.03.2013 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Oznámenie o začatí SK - Garáž - Š.Kultan
 [1,7 MB]

27.02.2013 - Verejná vyhláška - ObÚ ŽP Žilina
Stavebné povolenie pre stavebníka Drahoslav Fraňo a manž. Silvia
 [3,9 MB]

24.01.2013 - Verejná vyhláška - ObÚ ŽP Žilina
Oznámenie o začatí SK - Kanalizačná prípojka+ČOV - D.Fraňo a manž. Silvia
 [2,0 MB]

18.01.2013 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Rozhodnutie o umiestnení stavby - Novostavba rímskokatolíckeho kostola v Radoli
 [7,0 MB]

09.01.2013 - Oznámenie o uložení zásielky 09-01-2013
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [585,2 kB]

28.12.2012 - Oznámenie o uložení zásielky 28-12-2012
Oznámenie o uložení zásielky - Dušan Čillík
 [584,2 kB]

14.12.2012 - Verejná vyhláška - Obec Rudina
Stavebné povolenie na stavbu :Telocvičňa pri ZŠ Radoľa
 [4,3 MB]

11.12.2012 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Stavebné povolenie na stavbu : Radoľa - Pri kaštieli - rekonštrukcia NN
 [3,5 MB]

11.12.2012 - Verejná vyhláška - Obec Radoľa
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby - Novostavba rímskokatolíckeho kostola, vodovodná, elektrická , plynová a kanalizačná prípojka, parkoviská a spevnené plochy
 [3,8 MB]